Εγγραφή μελών

Μέλος της Εταιρίας εγγράφεται όποιος έχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας του Ιατροδικαστή σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η UEMS και τα οικεία Ευρωπαϊκά όργανα.

Κατ’εξαίρεση μέλη της Εταιρίας μπορούν να εγγραφούν καθηγητές Πανεπιστημίου στην έδρα της Ιατροδικαστικής εφόσον δεν είναι μέλη της επιστημονικής ιατρικής εταιρίας της ειδικότητας τους.

Για την εγγραφή των μελών, απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου.

Αίτηση εγγραφής

Η αίτηση εγγραφής αποστέλλεται στο email:

info@hsfm.gr

ή στο φαξ: 2106429992