ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο
(2017-2020)

Πρόεδρος: Λέων Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος: Κοβάτση Λήδα- Καλλιόπη
Γραμματέας: Χατζηνικολάου Φώτιος
Μέλη: Ράζου Άννα
Δούζης Ιωάννης
Τσαλικίδης Χριστόφορος
Κανάκη Αικατερίνη
Κοσμίδης Γεώργιος
Λιλίτσης Χαράλαμπος
Α’ Αν. μέλος: Καλλίτσης Ευστράτιος
Β’ Αν. μέλος: Ανδρέου Κωνσταντίνος