ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο
(2014-2017)

Πρόεδρος: Γρηγόρης Λέων
Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Σοφοκλέους
Γενική Γραμματέας: Άννα Ράζου
Ταμίας: Δημήτρης Γαλεντέρης
Σύμβουλοι: Γιάννης Δούζης
Παναγιώτης Μυλωνάκης
Θεόδωρος Νούσιας